Fitoterapi

| |
Fitoterapi
|
fitoterapi
Tolga Temel - DoktorTakvimi.com

Fitoterapi Nedir?

Fitoterapi, bitkisel kökenli ilaçların tedavide kullanılmasını araştıran bilim dalıdır. Tarih boyunca hastalıkların tedavisinde bitkisel tedavi ürünleri doktorların başlıca desteği olmuştur. Kimyasal ilaç sektörünün gelişmesi bitkisel ürünlerin ikinci plana atılmasına sebep olmuşsa da, bitkilerin hastalıkların tedavisindeki rolü reddedilemeyecek bir gerçektir.

Fitoterapiye gelişmiş ülkelerde ülkemize nazaran daha yaygın bir şekilde başvurulmaktadır. Bunun çeşitli sebepleri vardır.

Öncelikle şunun bilinmesi gerekir: Bitkisel ilaçlar her hastalığa çare değildir. Bitkisel ilaçların kullanılmasındaki temel amaç doğru bitkiyi doğru şekilde kullanarak hastalıkları oluşmadan önce önlemeye çalışmak ve koruyucu tedbirler almak olmalıdır. Bitkisel ilaçların fitoterapi konusunda eğitim almış hekimlerin danışmanlığı eşliğinde kullanılması doğrudur.

Çünkü her bitki tedavi edici özelliğe sahip değildir. Hatta bazı bitkiler ve doz aşımları sağlığınızı olumsuz yönde etkileyebilir. Bitkilerin yan etkileri, hastanın kullandığı ilaçlarla olan etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bir bitkiyi tedavi amaçlı kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

Dünya'da ve Türkiye'de Fitoterapi

Yapılan çeşitli araştırmalara göre bitkisel ürünlerin kullanımı gelişmiş ülkelerde oldukça yaygındır. ABD’de 18 yaş üstü toplumun %60’ı yılda en az bir kez bitkisel tedavi ürünü kullanmaktadır. Almanya’da tedavilerin %66’sında doktorlar hastalarına bitkisel ürünler vermektedir. Japonya’da bu oran %70’leri bulmaktadır.

Ülkemizde ise durum maalesef pek iç açıcı değildir. Gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında tedavilerde bitkisel ürünlerden faydalanma oranı oldukça düşük olduğu gibi, kontrolsüz reklam ve satış nedeniyle toplumsal boyutta ne kadar bitkisel ürün kullanıldığını tespit etmek de pek mümkün değildir.

Türkiye’deki temel problem Tıp Fakültelerinde doktor adaylarına Fitoterapi eğitimi verilmemesidir. Mezuniyet sonrası eğitim programlarında da aynı şekilde bir Fitoterapi eğitimi maalesef verilmemektedir.

Ülkemizde hekimlerin Fitoterapi eğitimi almamaları ve birçoğunun Fitoterapi uygulamalarını kökten reddetmeleri, bitkisel ürünlerin doktor olmayan, kâr beklentisinden başka amacı bulunmayan ve insan hayatı konusunda sorumluluk hissi taşımayan birtakım insanlar tarafından kötüye kullanılmasına sebep olmakta ve bu durum bitkisel ürünlere duyulan güveni azaltmaktadır.