Bütüncül Tıp

| |
Bütüncül Tıp
|
butuncul-tip
Tolga Temel - DoktorTakvimi.com

Bütüncül Tıp (Fonksiyonel Tıp) Nedir?

Günümüzde yaygın olan tıp yaklaşımında hastalara genellikle mevcut rahatsızlıklarını gidermek, hayati tehlike durumunun ortaya çıkmasını engellemek, yani hastalıklarını yönetmek için ilaçlar yazılır.  İlaçlar çoğu zaman bunu başarır da… Ama daha fazlasını değil!

“İlaçlar hastalığımın ilerlemesini durdursun, hatta geriletsin” beklentisi doğru değildir. Çünkü ilaçlar hastalığın altında yatan biyolojik nedenlere yönelik üretilmezler. İlaçlar dengesizlik ve sorun yaratan vücut fonksiyonlarını işler hale getirmeyi değil, aksine belli fizyolojik fonksiyonları durdurmayı ve rahatsızlığınızı bu yolla gidermeyi hedeflerler. Evdeki ilaçlarınızın kutularına bir göz atın. Çoğunun üzerinde “inhibitör, supresör, bloker, antagonist” kelimelerinden birinin yazdığını göreceksiniz. Yani Türkçesi: İlaçların neredeyse tümü metabolizmanın bir noktasındaki fonksiyonu “engellemek, baskılamak, durdurmak, karşı çıkmak” amacıyla üretilmişlerdir.

Ancak buradan “ilaçlar hiçbir zaman kullanılmamalı, ilaçlar bizi zehirliyor, herkes hemen ilaç almayı bıraksın” gibi anlamlar da çıkarılmamalı. Doğrusu şudur: Nadir durumlar hariç, ilaçlar hastalığın ilerlemesini durdurmaz ve onu geriye çevirmezler, sadece sizi bir süreliğine rahatlatırlar. Bütüncül Tıp, diğer adıyla Fonksiyonel Tıp ile amacımız hastalığın kendisini hafifletmektir.

Bütüncül Tıp’ta hastanın vücudu bir bütün olarak ele alınır. Hastanın tüm vücudunu tanıması ve onu hasta eden etkenleri (genetik faktörler, çevre şartları, yaşam biçimi ve alışkanlıkları, vb.) anlaması sağlanır. Bizim programımızda kişiye özel 4-6 aylık bir program hazırlanır. İlk 1,5 ay Eliminasyon ve Geri Yükleme Diyeti uygularız ve gerekirse hastadan bu süreçte alışkanlıklarında ve günlük rutinlerinde değişiklikler yapmasını isteyebiliriz. Bu bakımdan hastanın bu süreçte kararlı ve uyumlu olması kilit rol oynamaktadır. Amacımız hastayı daha az ilaç kullanan ama daha enerjik, daha huzurlu ve daha üretken bir birey haline getirmektir.

Bütüncül Tıp’ın konusu kesinlikle acil durumlar değildir. Acil durumlarda klasik tıp yöntemleri zaten doğru ve etkilidir. Bütüncül Tıp’ın konusu kronik hastalıklardır. Ancak kronik hastalığı olan bireylere tedavilerini yürüten uzman hekimlerle olan iletişimlerini kesmelerini kesinlik tavsiye etmeyiz. Aksine, uzman hekimleriyle iletişim içerisinde olmayı ve tedavi sürecini birlikte yürütmeyi tercih ederiz. Burada bütüncül bakış açısının rolü, hastanın vücudundaki farklı branşlarla ilgili kronik sorunlara yönelik koordinasyonu ve tümünde aynı anda iyileşmeyi sağlamaya çalışmaktır.