FONKSİYONEL TIP

GÜNÜMÜZ TIP YAKLAŞIMI: Doktorunuz, hastalığınızın sizde neden olduğu rahatsızlığı gidermek, hayatınızı tehdit eder bir durum ortaya çıkarmasını engellemek, sözün kısası hastalığınızı “yönetmek” (idare etmek) için size ilaçlar yazar. İlaçlar çok kez bu kadarını becerir de. Ama daha fazlasını değil.

“İlaçlar hastalığımın ilerlemesini durdursun, hatta geriletsin” diyemezsiniz. Diyemezsiniz, çünkü bu ilaçlar hastalığınızın altında yatan biyolojik nedenlerine yönelik üretilmemiştir. Dengesizlik ve sorun yaratan vücut fonksiyonlarını işler hale getirmeyi değil, aksine belli fizyolojik fonksiyonları durdurmayı ve rahatsızlığınızı bu yolla gidermeyi hedeflerler. Açıklayalım.

Evdeki ilaçlarınızın kutularına bir göz gezdirin. Hepsinin üzerinde “inhibitör, supresör, bloker, antagonist” kelimelerinden birinin yazdığını göreceksiniz. Türkçelerini söylersek, ilaçların neredeyse tümü, metabolizmanın bir noktasındaki fonksiyonu “engellemek, baskılamak, durdurmak, karşı çıkmak” görevi ile üretilmiştir.

Bu böyle diye “İlaçlar hiçbir zaman kullanılmamalı, ilaçlar bizi zehirliyor, herkes hemen ilaç almayı bıraksın” diye bir şey kastetmiyoruz. Doğrusu şudur: Nadir durumlar hariç, ilaçlar hastalığın ilerlemesini durdurmaz ve onu geriye çevirmez. Sizi bir süre için rahatlatır. Fonksiyonel Tıp’taki amacımız ise, hastalığınızın kendisini hafifletmektir.

Geleneksel/Tamamlayıcı Tıpta kullanılan yöntemler/araçlar birçok hastada yararlıdır (örn. akupunktur, nöral terapi, enerji tedavileri) ve hastanın yakınmalarında bir düzelme elde edilebilir. Bu iyileşme genellikle Fonksiyonel Tıp yaklaşımı ile elde edilenden daha hızlı da olabilir. Fonksiyonel Tıp yaklaşımı ile elde ettiğiniz düzelme ise daha yavaş, ama daha kalıcıdır.

FONKSİYONEL TIP’TA HASTANIN ROLÜ VE GÜCÜ: Fonksiyonel Tıp’ta amacımız, vücudu bir bütün olarak ayağa kaldırarak kronik hastalıklarınızın hepsinde birden eş zamanlı bir iyileşme elde etmektir. Daha somut söyleyelim: Hasta ile birlikte kafa kafaya verip, onun hayatında ve sağlığında bir dönüm noktası olacak 4-6 aylık bir plan yaparız. Hasta vücudunu tanır ve onu hasta eden şartları anlar. Yiyecek seçimleri, stres, uyku, hareket gibi hastalığı alttan alta besleyen faktörleri düzenlemek için çaba gösterir. Biz de o kişi için doğru olan desteği veririz. Böylece bu süre sonunda hastamız eskisinden çok daha az ilaç kullanan, buna karşın daha enerjik, daha zinde, daha huzurlu, daha üretken “bir eski zamana”  geri döner.  Böylece yalnızca var olan hastalıklarınız hafiflemekle kalmaz, diğer tüm hastalıklara da eskisinden daha uzak olursunuz.

Bütün bunları ancak hastanın çabası ile başarabiliriz. Hatta, hastalığınızı yenen gerçekte biz değil, siz olursunuz. Beni de iyileştiren doktorlarım değildi, bunu ben yaptım! Hastalarımız için bizim oynadığımız rol aslında bir tür “teknik direktörlük”tür. Size yardım eder, yol gösterir ve destek veririz. Fonksiyonel Tıp, hastayı ona biçilen pasif ve kurban rolünden çıkarır. Sağlığının kontrolünü kendi eline almasının mümkün olduğunu gösterir. Bundan sonrası büyük oranda hastanın seçimine ve kararlılığına kalmıştır.

Hastalıkların ortaya çıktığı yer de,  onların yerine sağlığın geçeceği yer de, aslında hastaneler değil, kendi yaşamınızdır. Doğru yönlendirme ve teknik açıdan doğru destekle, bir insan sağlığının iplerini kendi eline alabilir.  Kendine bir ilaç yazdırıp geçici ve sahte bir iyileşme elde etmekten daha fazlasını isteyen, “geminin burnunu sağlığa çevirmek” için belirli bir dönem iş, sosyal çevre, zaman sorunu, sofra ve yeme alışkanlıkları gibi oyun bozanlar arasında önceliği sağlığa vermek kararını alan kişi Fonksiyonel Tıp yaklaşımı ile bunun ödülünü alacaktır.

Fonksiyonel Tıp’ta diyet listeleri yoktur. Geçici bir süre için kilo verdiren, genellikle detoksifikasyon ve mikrobesin içeriği açısından zayıf bu diyetlerle kalıcı sağlık yakalanamaz. Biz hastanın yiyecek seçimleri ve alışkanlıklarını değiştirmesini hedefliyoruz. Bununla birlikte, işin başında yalnızca 1-1,5 aylık oldukça kısıtlayıcı bir “Eliminasyon ve Geri Yükleme Diyeti”, güçlü bir tedavi silahı olarak hastaların büyük kısmına başladığımız bir uygulamadır. Bu kısıtlayıcı diyet ciddi bilimsel temele dayanır. Bizim tarafımızdan hasta ile sürekli iletişim halinde olmayı gerektirirken, hastadan da bu 1-1,5 aylık süre içinde alışkanlıkları ve günlük rutinleri açısından muhakkak surette çaba ve planlama ister. Besin destekleri ile de yoğun olarak desteklenen bu 1-1,5 süreç hayati önemdedir. Önceliği sağlığına verme kararını almış bir kişi, kronik hastalıklarını yenmek için 1-2 aylık bir diyeti göğüslemeye hazır olmalıdır.

Bizim programımız genelde kabaca şöyledir: Hasta 1-2 aylık süre için kısıtlayıcı bir diyeti uygular. Aynı anda da  2-3 aylık bir süre için büyük oranda tarafımızca formüle edilerek özel olarak üretilmiş olan besin desteklerini yoğun olarak kullanır. Bu süreç içindeki tökezlemeler ve geri düşmelerde kararlılığını kaybetmez. Böylece 3-4 ay içinde yüzünü sağlığa döner. Bundan  sonrasında da sağlık yönünde mesafe kat etmeye devam etmek için, aynı şekilde kısıtlayıcı bir diyet olmayan fakat doğru yiyecek seçimlerine yönelir. Çok kabaca bu biçimde özetlediğimiz bu “programın”başarısı, hastanın bu süreç için gerekli düşünsel hazırlığı tamamlamış olmasına bağlıdır.

Peki diğer doktorlarınız?

Bize başvuran hastalar genellikle bir ya da birkaç yakınma ve hastalık nedeni ile zaten ilaç tedavisi altındadır. Hastanın hali hazırda tedavisini takip eden değişik branşlardan doktorları zaten vardır. Biz hastanın bu doktorları ile ilişkisini kesmesini önermiyoruz. Aksine, değişik branşlardan bu doktor arkadaşlarla karşılıklı bilgi alışverişi ve diyalog içinde onların işini hafifletmeyi hedefliyoruz.

Fonksiyonel Tıp’ın konusu, iyileşmek bilmeyen kronik hastalıklardır. Acil durumlar değil. Bu acil durumlar için klasik tıp yöntemleri zaten doğru ve etkindir. Orada bize iş düşmez. Her hastamızın, hem Fonksiyonel Tıp’ın konusu olmayan bu acil sorunlar için, hem de ihtiyaç olan uzmanlık dalları adına bir primer (birincil) doktorunun olmasını öneriyoruz. Bizim rolümüz tüm bu uzmanlıkların hepsinin yerine geçmek ve onların vereceği tüm hizmetleri vermek olamaz. Biz bütüncül bakışla tüm branşlarla ilgili kronik sorunları koordine etmeye ve tümünde aynı anda iyileşme elde etmeye çalışıyoruz.

Önemli: Bizim arzumuz her branştan doktorunuzla yakın iletişim, bilgi alışverişi ve işbirliği halinde olmaktır.Fonksiyonel Tıp’ın bakış açısı belki sizi takip etmekte olan doktorunuzla aynı değildir ama bilimsel lisanları ortaktır. Bu sayede diyalog sorunu olmayacaktır. Nihayetinde sizinle ilgilenen her hekimin ortak bir hedefi ve amacı vardır. Bu arzumuzu lütfen branş doktorunuzla paylaşınız.

DR. TOLGA TEMEL

Çağlayan Mah. 2056 Sk. 31102
Muratpaşa - ANTALYA
0 532 234 84 27
0 242 324 21 21
info@tolgatemel.com

Mail Listemize Üye Olun

© 2018 / Dr. Tolga Temel / SİTE İÇERİĞİNDE BULUNAN BİLGİLER BİLGİLENDİRMEK İÇİNDİR. BU BİLGİLENDİRME KESİNLİKLE HEKİMİN HASTASINI TIBBİ AMAÇLA MUAYENE ETMESİ VEYA TANI KOYMASI YERİNE GEÇMEZ.

Search